Berichten

Huisvesting in het Primair- en Voortgezet Onderwijs – doordecentralisatie van onderwijsvastgoed

Huisvesting in het Primair- en Voortgezet Onderwijs – doordecentralisatie van onderwijsvastgoed ‘Goede schoolgebouwen zijn belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs.[…] Nederland telt ruim 10.000 schoolgebouwen voor basis, voortgezet en speciaal onderwijs. In 2012 gaven schoolbesturen en gemeenten ongeveer € 2,6 miljard uit om scholen te bouwen, te onderhouden, schoon te maken, te verwarmen en […]

Huisvesting in de Care sector: Huur of Koop?

Huisvesting in de Care sector: Huur of Koop? Op het gebied van huisvesting is de traditionele keuze voor zorginstellingen in de Care sector al jarenlang het benodigde zorgvastgoed kopen, of huren. Door het gradueel vervangen van de vergoeding van kapitaallasten op basis van nacalculatie door de Normatieve Huisvesting Component (hierna: NHC) worden er risico’s met […]