Berichten

Huisvesting in het Primair- en Voortgezet Onderwijs – doordecentralisatie van onderwijsvastgoed

Huisvesting in het Primair- en Voortgezet Onderwijs – doordecentralisatie van onderwijsvastgoed ‘Goede schoolgebouwen zijn belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs.[…] Nederland telt ruim 10.000 schoolgebouwen voor basis, voortgezet en speciaal onderwijs. In 2012 gaven schoolbesturen en gemeenten ongeveer € 2,6 miljard uit om scholen te bouwen, te onderhouden, schoon te maken, te verwarmen en […]