Tijdens een kennismakingsgesprek werden wij overtuigd van de specifieke kennis van Montesquieu op het gebied van renterisicomanagement. Hun onafhankelijkheid en hun specifieke kennis onderscheidt hen van andere advieskantoren.

Montesquieu heeft voor een opdracht van ons, varianten uitgewerkt in een rentenotitie om tot de juiste beslissing te komen. Door de optimale hedging strategie die goed aansloot bij het risicoprofiel hebben we grote besparingen kunnen realiseren. Hiervoor zijn wij Montesquieu nog steeds dankbaar.

Waterland Private Equity Investments B.V., Investment Manager