Montesquieu heeft de gemeente Kerkrade onder andere begeleid in het voortraject van de realisatie van ons centrumplan. Als portefeuillehouder financiën was dit voor mij een traject waarbij ik, met een verzekeringstechnische achtergrond, mij moest omringen met professionals zodat ik op financieel, juridisch en risico technisch gebied ervan verzekerd was dat ik de gemeente op een juiste wijze kon vertegenwoordigen. De transparantie van het ingeslagen proces, met name op het gebied van risk management, was voor mij cruciaal om mijn politiek-bestuurlijke invloed te kunnen doen gelden. Montesquieu heeft mij altijd in positie gehouden om de juiste keuzes in het belang van de gemeente te kunnen maken en deze tevens op een transparante wijze richting de gemeenteraad te kunnen communiceren.

De heer D.W.J. (Dion) SchneiderWethouder Financiën, Economische Zaken, Euregionale Arbeidsmarkt, Informatisering & Automatisering, Publiekszaken en Dienstverlening