In 2009 heeft het academisch ziekenhuis Maastricht een beroep gedaan op de kapitaalmarkt om financiering te verkrijgen voor een aantal omvangrijke investeringen. Dit was voor het azM het eerst sinds lange tijd dat een dergelijk traject werd ingezet en al snel bleek dat de financiële wereld niet meer dezelfde was als een aantal jaren daarvoor. Daaruit kwam niet alleen de behoefte naar voren om een onafhankelijke adviseur bij het traject te betrekken, maar eerder ook de noodzaak. Er was al eens informeel contact geweest met Montesquieu om met elkaar kennis te maken en wellicht in de toekomst gebruik te maken van hun diensten en expertise. Gezien de onafhankelijkheid en de expertise van Montesquieu, was de keuze op dat moment snel gemaakt.

Montesquieu heeft zich o.a. gespecialiseerd in het begeleiden van financieringstrajecten, waarbij zij een brede, maar ook juist diepgaande expertise hebben opgebouwd. Zij hebben heel goed zicht op marktconforme voorwaarden en kunnen goed beoordelen of de voorwaarden die door een financier worden gesteld, realistisch zijn. Montesquieu is inmiddels een bekende naam bij financiers en dat heeft voordelen. Wanneer een adviseur van Montesquieu bij de onderhandelingen aan tafel zit, dan weten financiers dat ze met een goed voorstel moeten komen en dat werkt bijzonder prettig.

Onze ervaringen met Montesquieu zijn bijzonder goed en wij ervaren de samenwerking niet alleen als prettig, maar ook als onmisbaar. Een partij als Montesquieu is nauwelijks nog weg te denken uit de huidige financiële wereld met alle regels, voorwaarden en toenemend toezicht. De relatie die de afgelopen jaren met Montesquieu is opgebouwd, geeft het azM vertrouwen in de wijze waarop naar de financiële meerjarenplanning wordt gekeken. Wij zijn dan ook gerust om samen met Montesquieu nieuwe financieringstrajecten in te gaan en kijken uit naar een continuering van de samenwerking.

De kennis over de bekostiging van de zorg en dan vooral ziekenhuizen is een duidelijk aspect waarin Montesquieu zich heeft geprofileerd. Dit maakt het mogelijk dat adviseurs van Montesquieu actief kunnen meedenken op dit complexe vakgebied en dat zorgt o.a. voor een voorsprong bij onderhandelingen met financiers. Daarnaast beschikt Montesquieu over een eigen dealingroom, waardoor er dagelijks een actueel inzicht in de ontwikkelingen op de financiële markten beschikbaar is.

Bram HoubenTreasurer