De belangrijkste ontwikkeling op de valutamarkten sinds de invoering van de euro is zonder meer de internationalisering van de Chinese munt, de renminbi (RMB). China, ‘s werelds op één na grootste economie en de grootste exporteur ter wereld, heeft een valuta die slechts een beperkt deel vormt van de totale omzet in de valutahandel. RMB stijgt echter snel op de lijst met meest gebruikte muntsoorten. Lange tijd was het niet mogelijk om Chinese handelspartners in RMB te betalen. Door de openstelling van het betalingsverkeer in RMB door de Chinese centrale bank, is dit mogelijk geworden. Deze ontwikkeling alsmede de voordelen voor bedrijven die betalen/factureren in RMB worden in deze publicatie beschreven. Verder een beschrijving van de drie FX-markten die bestaan voor de RMB. Allereerst volgt een verduidelijking van de benamingen van de Chinese munt.

De belangrijkste ontwikkeling op de valutamarkten sinds de invoering van de euro is zonder meer de internationalisering van de Chinese munt, de renminbi (RMB). China, ‘s werelds op één na grootste economie en de grootste exporteur ter wereld, heeft een valuta die slechts een beperkt deel vormt van de totale omzet in de valutahandel. RMB stijgt echter snel op de lijst met meest gebruikte muntsoorten. Lange tijd was het niet mogelijk om Chinese handelspartners in RMB te betalen. Door de openstelling van het betalingsverkeer in RMB door de Chinese centrale bank, is dit mogelijk geworden. Deze ontwikkeling alsmede de voordelen voor bedrijven die betalen/factureren in RMB worden in deze publicatie beschreven. Verder een beschrijving van de drie FX-markten die bestaan voor de RMB. Allereerst volgt een verduidelijking van de benamingen van de Chinese munt.

RMB vs Yuan

Voor de Chinese munt worden vaak 2 namen door elkaar gebruikt. RMB is de verzamelnaam voor het Chinese geld, de valutanaam. Renminbi betekent “geld van het volk”. Yuan (¥) is de naam van de munteenheid, die men fysiek in handen krijgt (munten en biljetten). De Yuan kan weer onderverdeeld worden in specifieke deeleenheden, allemaal zijn zij benamingen voor specifieke eenheden van de RMB. Zo zijn 10 Jiao gelijk aan 1 Yuan en zijn 10 Fen gelijk aan 1 Jiao. Men heeft het dus  over ‘De Renminbi’ en ‘1 Yuan’.

Ontwikkeling RMB

De wens van China om internationale transacties in de eigen valuta te vergroten werd in 2009 kracht bijgezet door de introductie van een proefprogramma. Dit proef-programma bood 365 goedgekeurde bedrijven in vijf steden de mogelijkheid om transacties in RMB met Hong Kong, Macau en landen van de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) af te wikkelen. Dit programma werd in 2011 uitgebreid over het hele land. In oktober 2011 is een quotum van RMB 20 miljard ingevoerd, dat buitenlandse beleggers in staat stelt om RMB die ze in het buitenland hebben verkregen te gebruiken voor beleggingen op de Chinese effectenmarkten. Hiermee werd een nieuw, belangrijk kanaal ontsloten voor de vraag naar RMB. China begrijpt de noodzaak tot structurele hervormingen om een economische groeivertraging te voorkomen. Tegenwoordig heeft Hong Kong een buitenlandse markt (=offshore markt) voor volledig vrij verhandelbare RMB, waarop buitenlandse beleggers en bedrijven onbeperkt toegang hebben tot de Chinese munt via rekening courant, handel in vreemde valuta (FX), obligaties, aandelen en grensoverschrijdende handel. Zoals aangegeven kunnen buitenlandse bedrijven nu in China investeren met RMB’s die offshore zijn verkregen (behoudens goedkeuring), terwijl goedgekeurde onshore bedrijven in het buitenland kunnen investeren in RMB. Het is echter (nog steeds) noodzakelijk om voor het overmaken en terugbrengen van RMB onshore de goedkeuring te verkrijgen van de toezichthouders. De PBOC (People’s Bank of China, zijnde de centrale bank van China) gaf recentelijk aan dat het reguleren en sturen van de RMB en hiermee de toename van de FX-reserves niet langer in het belang is van China. Door het moderniseren van de Chinese economie wordt getracht de munt een grotere rol te geven in de internationale handel. Stap voor stap wordt meer flexibiliteit ingebouwd door de PBOC (afbouw regelmatige  interventie en verruiming van de bandbreedte). De volgende stap tot verdere internationalisering van de RMB is het creëren van incentives voor buitenlandse bedrijven om RMB aan te houden / te gebruiken voor non-trade doeleinden. Dit brengt verdere liberalisering en uitbreiding van de offshore RMB markt met zich mee.

FX-markten voor de RMB

RMB kent twee varianten: CNY en CNH. CNY ofwel onshore RMB is de binnenlandse muntsoort in China. CNY is niet vrij verhandelbaar. Het belangrijkste kenmerk van CNY is dat de koers wordt gecontroleerd door de Chinese centrale bank door de USDCNY binnen een bandbreedte te laten bewegen. De onshore RMB markt is evenwel zeer liquide. CNH ofwel offshore RMB, bestaat sinds 2010 en is de buitenlandse muntsoort van China, die meestal loopt via een rekening in Hong Kong en vrij verhandelbaar is. Verder bestaat er de non-deliverable forwardmarkt (NDF) in USD, waar geen vrije verhandelbaarheid geldt en cash-settlement plaatsvindt. Tot voor kort werd veelal gebruik gemaakt van de NDF-markt om valutarisico af te dekken. Door de enorme groei van de liquiditeit op de valutamarkt in CNH dankzij de toenemende grensoverschrijdende handel in RMB, is de CNH-markt de belangrijkste FX-markt geworden ter afdekking van valutarisico.

Risicomanagement instrumenten voor EURCNH

De markt voor vreemde valuta in CNH biedt een aantal bekende instrumenten op het terrein van risicomanagement, waaronder valutatermijncontracten, valuta-opties, renteswaps en gestructureerde instrumenten. De liquiditeit van deze produkten is de laatste jaren krachtig toegenomen. Na verloop van tijd zal de NDF markt mogelijk ophouden te bestaan, aangezien marktspelers de neiging hebben om over te stappen naar de markten waar de liquiditeit het best is.

Voordelen internationale RMB

Zakendoen in RMB kan een aantal voordelen opleveren voor bedrijven:

  • Zo wordt een sterkere onderhandelingspositie gecreëerd en hiermee scherpere prijzen. Het valutarisico hoeft immers niet doorberekend te worden door de klant.
  • Toegang tot meer Chinese handelspartners door de mogelijkheid om niet alleen in dollars maar ook in RMB te factureren;
  • Letters of credit of documentair incasso zijn ook af te wikkelen in RMB;
  • Betalingstermijnen voor import en export in vreemde valuta is beperkt tot 90 dagen. Voor RMB geldt een betalingstermijn tot 210 dagen, derhalve een grotere flexibiliteit voor bedrijven;
  • Voor bedrijven die in China goederen kopen en verkopen werkt het gebruik van de RMB als een natuurlijke valutadekking. De markt in CNH maakt het tevens mogelijk om valutarisico’s in RMB via valuta opties en valutatermijn-contracten te beheren.

Betalingen van een RMB rekening naar China zijn vergelijkbaar met een betaling in USD naar de VS. Het enige verschil is dat de betalingen moeten voldoen aan de vereisten voor de clearing in China. De randvoorwaarde voor RMB betalingen naar China is, dat de betalingen gekoppeld moeten zijn aan handelstransacties van goederen en diensten. De transactie kan worden aangetoond met een orderbevestiging of een contract waaruit blijkt dat een product/dienst gekocht of verkocht is. Daarnaast is het voor een handelstransactie noodzakelijk om bevestiging van een derde partij te kunnen overleggen (bill of lading, warehouse receipt). Voor RMB betalingen die niet de grens met China overgaan, gelden deze vereisten niet.

Tot slot

Er zijn belangrijke redenen om te kiezen voor de RMB voor het afwikkelen van handelstransacties. Bedrijven die zich echter willen bedienen van de RMB voor cross-border transacties dienen zich ervan te verzekeren dat hun processen rond te betalen en te innen rekeningen optimaal zijn afgestemd op de Chinese munteenheid.

Indien nadere informatie gewenst is over de RMB en de mogelijke voordelen voor uw bedrijf bij valutatransacties in deze munt of advies/begeleiding bij de afdekking van het valutarisico, kunt u contact opnemen met Montesquieu.

 

RMB vs Yuan

Voor de Chinese munt worden vaak 2 namen door elkaar gebruikt. RMB is de verzamelnaam voor het Chinese geld, de valutanaam. Renminbi betekent “geld van het volk”. Yuan (¥) is de naam van de munteenheid, die men fysiek in handen krijgt (munten en biljetten). De Yuan kan weer onderverdeeld worden in specifieke deeleenheden, allemaal zijn zij benamingen voor specifieke eenheden van de RMB. Zo zijn 10 Jiao gelijk aan 1 Yuan en zijn 10 Fen gelijk aan 1 Jiao. Men heeft het dus  over ‘De Renminbi’ en ‘1 Yuan’.

Ontwikkeling RMB

De wens van China om internationale transacties in de eigen valuta te vergroten werd in 2009 kracht bijgezet door de introductie van een proefprogramma. Dit proef-programma bood 365 goedgekeurde bedrijven in vijf steden de mogelijkheid om transacties in RMB met Hong Kong, Macau en landen van de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) af te wikkelen. Dit programma werd in 2011 uitgebreid over het hele land. In oktober 2011 is een quotum van RMB 20 miljard ingevoerd, dat buitenlandse beleggers in staat stelt om RMB die ze in het buitenland hebben verkregen te gebruiken voor beleggingen op de Chinese effectenmarkten. Hiermee werd een nieuw, belangrijk kanaal ontsloten voor de vraag naar RMB. China begrijpt de noodzaak tot structurele hervormingen om een economische groeivertraging te voorkomen. Tegenwoordig heeft Hong Kong een buitenlandse markt (=offshore markt) voor volledig vrij verhandelbare RMB, waarop buitenlandse beleggers en bedrijven onbeperkt toegang hebben tot de Chinese munt via rekening courant, handel in vreemde valuta (FX), obligaties, aandelen en grensoverschrijdende handel. Zoals aangegeven kunnen buitenlandse bedrijven nu in China investeren met RMB’s die offshore zijn verkregen (behoudens goedkeuring), terwijl goedgekeurde onshore bedrijven in het buitenland kunnen investeren in RMB. Het is echter (nog steeds) noodzakelijk om voor het overmaken en terugbrengen van RMB onshore de goedkeuring te verkrijgen van de toezichthouders. De PBOC (People’s Bank of China, zijnde de centrale bank van China) gaf recentelijk aan dat het reguleren en sturen van de RMB en hiermee de toename van de FX-reserves niet langer in het belang is van China. Door het moderniseren van de Chinese economie wordt getracht de munt een grotere rol te geven in de internationale handel. Stap voor stap wordt meer flexibiliteit ingebouwd door de PBOC (afbouw regelmatige  interventie en verruiming van de bandbreedte). De volgende stap tot verdere internationalisering van de RMB is het creëren van incentives voor buitenlandse bedrijven om RMB aan te houden / te gebruiken voor non-trade doeleinden. Dit brengt verdere liberalisering en uitbreiding van de offshore RMB markt met zich mee.

FX-markten voor de RMB

RMB kent twee varianten: CNY en CNH. CNY ofwel onshore RMB is de binnenlandse muntsoort in China. CNY is niet vrij verhandelbaar. Het belangrijkste kenmerk van CNY is dat de koers wordt gecontroleerd door de Chinese centrale bank door de USDCNY binnen een bandbreedte te laten bewegen. De onshore RMB markt is evenwel zeer liquide. CNH ofwel offshore RMB, bestaat sinds 2010 en is de buitenlandse muntsoort van China, die meestal loopt via een rekening in Hong Kong en vrij verhandelbaar is. Verder bestaat er de non-deliverable forwardmarkt (NDF) in USD, waar geen vrije verhandelbaarheid geldt en cash-settlement plaatsvindt. Tot voor kort werd veelal gebruik gemaakt van de NDF-markt om valutarisico af te dekken. Door de enorme groei van de liquiditeit op de valutamarkt in CNH dankzij de toenemende grensoverschrijdende handel in RMB, is de CNH-markt de belangrijkste FX-markt geworden ter afdekking van valutarisico.

Risicomanagement instrumenten voor EURCNH

De markt voor vreemde valuta in CNH biedt een aantal bekende instrumenten op het terrein van risicomanagement, waaronder valutatermijncontracten, valuta-opties, renteswaps en gestructureerde instrumenten. De liquiditeit van deze produkten is de laatste jaren krachtig toegenomen. Na verloop van tijd zal de NDF markt mogelijk ophouden te bestaan, aangezien marktspelers de neiging hebben om over te stappen naar de markten waar de liquiditeit het best is.

Voordelen internationale RMB

Zakendoen in RMB kan een aantal voordelen opleveren voor bedrijven:

  • Zo wordt een sterkere onderhandelingspositie gecreëerd en hiermee scherpere prijzen. Het valutarisico hoeft immers niet doorberekend te worden door de klant.
  • Toegang tot meer Chinese handelspartners door de mogelijkheid om niet alleen in dollars maar ook in RMB te factureren;
  • Letters of credit of documentair incasso zijn ook af te wikkelen in RMB;
  • Betalingstermijnen voor import en export in vreemde valuta is beperkt tot 90 dagen. Voor RMB geldt een betalingstermijn tot 210 dagen, derhalve een grotere flexibiliteit voor bedrijven;
  • Voor bedrijven die in China goederen kopen en verkopen werkt het gebruik van de RMB als een natuurlijke valutadekking. De markt in CNH maakt het tevens mogelijk om valutarisico’s in RMB via valuta opties en valutatermijn-contracten te beheren.

Betalingen van een RMB rekening naar China zijn vergelijkbaar met een betaling in USD naar de VS. Het enige verschil is dat de betalingen moeten voldoen aan de vereisten voor de clearing in China. De randvoorwaarde voor RMB betalingen naar China is, dat de betalingen gekoppeld moeten zijn aan handelstransacties van goederen en diensten. De transactie kan worden aangetoond met een orderbevestiging of een contract waaruit blijkt dat een product/dienst gekocht of verkocht is. Daarnaast is het voor een handelstransactie noodzakelijk om bevestiging van een derde partij te kunnen overleggen (bill of lading, warehouse receipt). Voor RMB betalingen die niet de grens met China overgaan, gelden deze vereisten niet.

Tot slot

Er zijn belangrijke redenen om te kiezen voor de RMB voor het afwikkelen van handelstransacties. Bedrijven die zich echter willen bedienen van de RMB voor cross-border transacties dienen zich ervan te verzekeren dat hun processen rond te betalen en te innen rekeningen optimaal zijn afgestemd op de Chinese munteenheid.

Indien nadere informatie gewenst is over de RMB en de mogelijke voordelen voor uw bedrijf bij valutatransacties in deze munt of advies/begeleiding bij de afdekking van het valutarisico, kunt u contact opnemen met Montesquieu.