Meer informatie?

Wilt u weten wat de nieuwe rentes voor uw organisatie betekenen en hoe u zich hierop kunt voorbereiden?Neem dan contact met ons op.

Loes van den Dries

Loes van den Dries

Senior Manager

loes.van.den.dries@nl.ey.com
Tel. +31 6 21251355

Joost Ficken

Joost Ficken

Senior Advisor

joost.ficken@nl.ey.com
Tel. +31 6 29083273

IBOR transitie – het einde van een tijdperk

De ECB heeft kenbaar gemaakt dat vanaf 1 januari 2020 EURIBOR en EONIA vervangen worden door nieuwe rentes. Vanaf die dag wordt de gehele financiële wereld opnieuw gewaardeerd. Is uw organisatie hierop voorbereid?

Achtergrond
Interbank Offered Rates (IBORs) spelen een cruciale rol in de financiële markten als referentie tarief voor variabel rentende financiële instrumenten. De meest gebruikte IBOR in Europa is de European Interbank Offered Rate (EURIBOR). Een ander voorbeeld is de London Interbank Offered Rate (LIBOR). Sinds 2012 is LIBOR veelvuldig negatief in het nieuws gekomen, toen bleek dat enkele grootbanken de hoogte van het referentie tarief manipuleerden. Sindsdien hebben de toezichthouders maatregelen ondernomen om het vertrouwen in de referentie rentes te herstellen, maar helaas hebben deze maatregelen er niet toe geleid dat het vertrouwen in de IBOR tarieven terug kwam. Daarnaast nam het interbancaire handelsvolume drastisch af in de laatste jaren waardoor de IBOR tarieven niet meer representatief zijn. Tijd voor verandering!

De IBORs zullen vervangen worden door Alternative Reference Rates (ARR). De ARR zullen gebaseerd worden op daadwerkelijk uitgevoerde transacties. Dit in tegenstelling tot IBOR dat tot stand komt door het afgeven van een tarief waartegen de bank denkt te kunnen lenen. Daarnaast zal de Europese Centrale Bank (ECB) als onafhankelijk orgaan verantwoordelijk worden voor het publiceren van de Euro Short-Term Rate (ESTER). Deze wijzigingen maken de samenstelling van de ARR minder fraudegevoelig.

Transitie
Naast de in de Eurozone gehanteerde EURIBOR tarieven, zal ook het EONIA tarief, het unsecured overnight tarief, vervangen worden. De Euro Short-Term Rate (ESTER) is door de ECB aangemerkt als de alternatieve rente. De daadwerkelijke transitie van EURIBOR naar REFORMED EURIBOR en van EONIA naar ESTER staat gepland op 1 januari 2020. In onderstaande tabel zijn de nieuwe ARR rentes weergegeven voor de meest verhandelde valuta.

In de afgelopen maanden zijn er al verschillende initiatieven genomen om de transitie naar ARRs te bewerkstelligen. Zo kan er reeds vanaf december 2017 gehandeld worden in reformed Secured Over-Night Index Average (SONIA) futures. Sinds april van dit jaar wordt het Secured Overnight Financing Rate (SOFR) en reformed SONIA tarief dagelijks gepubliceerd. De ECB is voornemens om vanaf oktober 2019 ESTER dagelijks te publiceren. Ondanks de eerste stappen die zijn genomen, vergt de invoering ervan nog de nodige aandacht. Voordat over gegaan kan worden tot de publicatie van
REFORMED EURIBOR zullen eerst de nodige aanpassingen verricht moeten worden om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet- en regelgeving.

De International Swaps and Derivatives Association (ISDA) en Loan Market Association (LMA) zijn momenteel bezig om nieuwe derivaten- en lening documentatie op te stellen. Desalniettemin is er nog te weinig aandacht voor de risico’s en consequenties van de IBOR transitie.

JURISDICTIEHUIDIGE RENTEALTERNATIEVE RENTE
EUROPAEURIBOR, EURO LIBORESTER
GROOT BRITTANIËGBP LIBORREFORMED SONIA
VERENIGDE STATENUSD LIBORSOFR
JAPANJPY LIBOR, TIBORTONAR
ZWITSERLANDCHF LIBORSARON

Gevolgen
De gevolgen zijn tot nu toe nog niet goed te overzien omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de transitie. Met name inzake de implementatie van REFORMED EURIBOR zijn er nog veel vraagtekens. Eén ding is zeker: de transitie zal nagenoeg iedere corporate, financiële instelling en treasury-afdeling raken.

Veel is nog onduidelijk. Toch is ook nu al van enkele zaken bekend is dat zij een impact gaan hebben. Zo is er een financiële impact voor derivaten, leningen en cash-pools. Alle financiële instrumenten krijgen een andere referentie rente en zullen op een nieuwe manier geprijsd en gewaardeerd gaan worden. Het omzetten naar ARRs kan leiden tot ineffectieve hedge relaties en resulteert mogelijkerwijs in het herstructureren van de huidige derivatenportefeuille. Variabele leningen met nieuwe ARRs hebben impact op Asset and Liability management. Tenslotte zullen supply-chain finance en werkkapitaal-financieringen opnieuw geprijsd moeten worden.

De transitie zal ook een juridische impact hebben waarbij bestaande derivatencontracten aangepast moeten worden (ISDA, CSA, cash pooling). Ook de transfer pricing documentatie waar naar IBOR tarieven wordt gerefereerd komt te vervallen en zal opnieuw overeengekomen moeten worden. Tenslotte is er ook een systeem-impact voor de bedrijven die Treasury Management Systemen gebruiken. De gehanteerde curves en modellen zullen aangepast moeten worden. Ook mogelijke modelkalibratie kan noodzakelijk zijn.

Aanpak
EY heeft een stappenplan opgesteld om organisaties zo goed mogelijk voor te bereiden op de transitie naar de nieuwe rentes.

Inventariseren

  • Identificeer interne en externe stakeholders
  • Interne educatie en communicatie
  • Analyseren mogelijke impact op processen, systemen en contracten
  • In kaart brengen van risico’s

Plannen

  • Identificeer maatregelen om risico’s te mitigeren op financieel, juridisch en technologisch gebied
  • Prioriteer te nemen acties met alle betrokken partijen
  • Maak stappenplan voor te nemen acties

Implementeren

  • Onderhandelen met externe partijen aangaande contractaanpassingen
  • Herinrichten van hedging, financieringsstrategieën en governance
  • Aanpassen treasury management systemen