Het Erasmus MC te Rotterdam plaatst – onder begeleiding door Montesquieu – als eerste ziekenhuis in Nederland rechtstreeks een obligatie bij een buitenlandse, institutionele belegger.

Het Erasmus MC is als eerste ziekenhuis in Nederland erin geslaagd om rechtstreeks een obligatie te plaatsen bij een buitenlandse, institutionele belegger en heeft daarmee tegen gunstige voorwaarden financiering kunnen aantrekken. Tegelijkertijd wordt een ander deel van de benodigde financiering voor de projecten “RG-gebouw en Pharmafilter” aangetrokken bij de ING Bank. Het Erasmus MC laat daarmee zien dat het voor een (academisch) ziekenhuis mogelijk is om rechtstreeks geld aan te trekken bij institutionele beleggers op de kapitaalmarkt, een financieringsalternatief waar in de media de afgelopen jaren veel over geschreven is.

De Bank Nederlandse Gemeenten en de Europese Investeringsbank waren al betrokken als financier van het Erasmus MC, waarmee de Rotterdamse instelling kan buigen op een solide en gediversifieerde basis om te voorzien in haar lange termijn financieringsbehoefte.

Het type obligatie in de transactie betreft de zogenoemde ‘Namensschuldverschreibung’ op basis van standaard documentatie zoals gehanteerd op de Duitse onderhandse kapitaalmarkt. Beleggers op deze NSV markt zijn over het algemeen Duitse pensioenfondsen en verzekeraars met een ‘buy and hold’ strategie.

Belangrijke voordelen van deze obligatievorm zijn onder meer: lange looptijden tot 30 jaar, een aantrekkelijke pricing (ook voor lange looptijden), relatief soepele voorwaarden en lichte (standaard) kredietdocumentatie. Een ander voordeel is dat een externe credit rating niet altijd noodzakelijk is.

Een van de grootste uitdagingen was om met veel verschillende betrokken partijen een zo kort mogelijke doorlooptijd te waarborgen. “Door een strak proces neer te zetten is het gelukt het mogelijk om binnen een termijn van slechts een paar weken via verschillende kanalen gecommitteerde aanbiedingen te ontvangen voor het gevraagde financieringsvolume”, aldus Paul Sluijter (Senior Advisor bij Montesquieu). Het beschikbaar gestelde volume overschreed het gevraagde volume zelfs ruim. Een andere uitdaging lag in het domein van de zekerheden. In nauwe samenwerking met advocaten van Allen & Overy lukte het om de transactie zodanig te structureren dat andere financiers flexibel kunnen toe- en uittreden tot het zekerhedenarrangement. Hiermee is optimaal voorgesorteerd op flexibiliteit in de financiering in de toekomst. Montesquieu kijkt dan ook met trots terug op een uniek en intensief traject waarin het samen met Erasmus MC deze mijlpaal heeft kunnen realiseren. Vanaf het toetsen van de haalbaarheid tot en met het sluiten van de transactie heeft onze begeleiding mogen bijdragen aan de totstandkoming van deze unieke financiering.