IMG_0711

ECB gaat notulen publiceren: koersschommelingen op komst!

Qua transparantie komt de Europese Centrale Bank in vergelijking met de bijvoorbeeld de Bank of England en de Federal Reserve er niet goed vanaf. De ECB heeft echter verbetering beloofd. De verhuizing van de ECB naar het nieuwe kantoor in Frankfurt-Oost, lijkt meteen te worden aangegrepen om de transparantie te verbeteren. Afgelopen juli werd al aangekondigd dat in 2015 de ECB zal overgaan tot het publiceren van de notulen van het rentebesluit. Maar ook op andere gebieden laat de huidige ECB-voorzitter Mario Draghi wat meer los dan zijn voorgangers. De ECB wil hiermee voorspelbaarder worden voor de markt. Voor handelaren en speculanten kan de publicatie een mooi handelsmoment opleveren, mits ze snel kunnen lezen en interpreteren. Kans op vuurwerk!

Klik hier om deze publicatie in PDF-formaat te downloaden.

Niet over een nacht ijs

Zoals het met veel beslissingen van de ECB lijkt te gaan, geldt ook voor de besluitvorming betreffende de publicatie van de notulen dat binnen het bestuur uitgebreide en langdurige discussies hebben plaatsgevonden. Een heikel punt vormt de vrees dat individuele bestuursleden geremd zouden kunnen worden om hun mening te geven over het monetaire beleid van de eurozone. Iets dat goed wordt geacht voor de eurozone zou immers minder goed kunnen uitpakken voor een individueel land. Zonder notulen zou dit binnenskamers blijven. Zodra er notulen worden gepubliceerd waarin wordt vermeld wie wat heeft gezegd, zou de achterban in het thuisland van de betreffende centrale bankier verrast kunnen worden door de uitspraken van hun landgenoot en hem of haar  tekst en uitleg vragen. Het is daarom op dit moment nog steeds niet duidelijk hoeveel informatie de notulen gaan prijsgeven. Kijkend naar andere centrale banken die notulen publiceren, blijkt dat bijvoorbeeld de Bank of England alleen namen noemt bij de stemverhouding inzake de beleidsrente en de omvang van het opkoopbedrag voor obligaties. Ook bij de Federal Reserve worden in de notulen pas namen genoemd als het op stemmen aankomt. Tot nu toe moest de markt het bij de ECB doen met uitingen als “unaniem” en “verdeeld”.

Notulen & handel

De publicatie van notulen van een rentebesluit worden vanuit dealingrooms en persbureaus wereldwijd aandachtig gevolgd. Handelaren in rentes en valuta’s zitten met hun vingers aan de buy- of sell-knop op het moment van vrijgave. Bij de notulen van bijvoorbeeld de Bank of England wordt meteen onderaan gekeken naar de stemverhouding. Stemmen meer bestuursleden voor een renteverhoging dan verwacht, dan leidt dit tot een stroom van kooporders voor het pond. Op die momenten slaan speculanten hun slag, waardoor de koersuitslagen soms fors zijn. Partijen die gewoon hun pondenrisico willen afdekken, kunnen de handel dan beter even mijden. Naast stemverhoudingen, zoeken handelaren in notulen ook naar bepaalde woorden. Bij de Federal Reserve wordt al een tijd gekeken of de woorden “considerable time” in de notulen staan. Dit heeft dan betrekking op tijd dat de beleidsrente laag blijft na het eindigen van het opkoopprogramma van obligaties door de Fed. Uiteindelijk probeert de markt en de pers uit de notulen te halen of de betreffende centrale bankiers “dovish” (gericht op renteverlagingen) of “hawkish” (gericht op inflatiebestrijding door middel van renteverhogingen) gestemd zijn.

Toenemende transparantie

Naast de publicatie van de notulen zijn er meerdere mogelijkheden voor een centrale bank om transparantie te creëren. Op dit gebied heeft de ECB al enkele stappen gemaakt. Als eerste gaf ECB-voorzitter Mario Draghi bijvoorbeeld tijdens de toelichting op het rentebesluit in augustus onverwacht aan hoe de ECB naar de toekomstige inflatieverwachting kijkt. Het blijkt de 5-jaars inflatie over 5 jaar te zijn die berekend wordt via een inflatieswap. Iedere ECB-watcher met toegang tot een Bloomberg of een Reuters terminal, kon meteen deze swap invoeren en vanaf dat moment volgen. Zolang deze onder de grens van 2% noteert (de ECB hanteert als doelstelling een inflatie op middellange termijn van onder, maar dichtbij de 2%), is er nog geen zicht op renteverhogingen. Een tweede voorbeeld van transparantie vormt de communicatie van de ECB rondom de uitslag van de stresstest van de banken. Op de website van de ECB werd veel informatie verstrekt (presentaties en spreadsheets) waarmee meer inzicht in de resultaten werd gekregen.

Conclusie

Het voornemen van de ECB om vanaf 2015 notulen te gaan publiceren is zeker bevorderlijk voor de communicatie met de markt en de transparantie. Het is echter nog afwachten welke informatie de notulen gaan bevatten. Ook moet de markt de notulen leren interpreteren. Het zou immers onwenselijk zijn als er onjuiste conclusies over het beleid van de ECB aan worden verbonden. Voor de ECB wordt het ook een leerproces. In ieder geval is het raadzaam om bij het afsluiten van rente- of valutatransacties het tijdstip van de publicatie van de notulen te mijden en de speculanten even hun gang te laten gaan.