Zorg-webinar

Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2019

Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2018

Door toenemend verloop en verzuim wordt zoektocht naar zorgpersoneel ‘vechtmarkt’

’Markt zorgpersoneel wordt vechtmarkt’

Zorg verdubbelt winst bij penibel personeelsplaatje

Verloop personeel bedreigt voortbestaan zorginstellingen

Personeel in de zorg loopt sneller weg en is vaker ziek

Verzuim en verloop in zorg nog nooit zo hoog

Krijgt factoring in de zorg momentum dankzij de Hoge Raad?