Hoe onderwijsinstelling Zadkine financiële scenario’s en investeringsbeslissingen snel doorrekent

Free lunch? Beleg gevarieerd!