Hoe onderwijsinstelling Zadkine financiële scenario’s en investeringsbeslissingen snel doorrekent