Hoe onderwijsinstelling Zadkine financiële scenario’s en investeringsbeslissingen snel doorrekent

Zorg-webinar

EY kondigt intentie tot overname van Montesquieu aan

Rotterdam, 22 februari 2016 – EY Nederland kondigt vandaag de intentie tot overname aan van Montesquieu, een toonaangevend adviesbureau op het gebied van financieringsvraagstukken en risicomanagement. Met deze geplande overname geeft EY verder uiting aan de ambitie om marktleider te worden in debt advisory, risk management en treasury in Nederland en België. Bij Montesquieu werken […]

Waardering derivaten onder IFRS 13

Waardering derivaten onder IFRS 13 Hoe dient de reële waarde voortaan bepaald te worden? Wat is de mogelijke impact op hedge accounting? IFRS is verplicht voor ondernemingen met in Europa beursgenoteerde aandelen. Er is geen verschil met de IAS standaarden, alleen in benaming. IFRS 13 is een ‘nieuwe’ standaard, vanaf 1 januari 2013 van kracht,  […]

Donatie Montesquieu voor Daelzicht Hartenwensen

Montesquieu heeft begin december een cheque van 1.500 euro overhandigd aan Daelzicht Hartenwensen. Aanleiding was een klanttevredenheidsonderzoek dat Montesquieu onlangs uitvoerde. In november konden relaties hun mening geven over de dienstverlening door middel van een online enquête. Voor elke ingevulde enquête doneerde Montesquieu een bedrag van 10 euro aan Daelzicht Hartewensen.  76 personen namen hieraan […]

ECB gaat notulen publiceren: koersschommelingen op komst

ECB gaat notulen publiceren: koersschommelingen op komst! Qua transparantie komt de Europese Centrale Bank in vergelijking met de bijvoorbeeld de Bank of England en de Federal Reserve er niet goed vanaf. De ECB heeft echter verbetering beloofd. De verhuizing van de ECB naar het nieuwe kantoor in Frankfurt-Oost, lijkt meteen te worden aangegrepen om de […]

Pas op, negatieve rente!

Door de recente ontwikkelingen op de geldmarkt is de verwachting dat het 1-maands Euribor tarief in 2016 een groot deel van het jaar negatief is. Voor partijen die leningen met variabele rente hebben waarvan het renterisico met swaps is gehedged kan dit nadelige gevolgen hebben. Afhankelijk van de financieringsovereenkomst kan het namelijk zijn dat bij […]

Professioneel Riskmanagement bij Woningcorporaties Bittere Noodzaak!

Professioneel Riskmanagement bij Woningcorporaties Bittere Noodzaak! Het nieuwe risicobeoordelingsmodel van het WSW als opmaat voor een verdere professionalisering van het riskmanagement De kredietcrisis heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, en vermogensbeheerders door hun toezichthouders (DNB, AFM) strenger worden gereguleerd. Zij zullen zich meer richten op de belangen van hun klanten, […]

Huisvesting in de Care sector: Huur of Koop?

Huisvesting in de Care sector: Huur of Koop? Op het gebied van huisvesting is de traditionele keuze voor zorginstellingen in de Care sector al jarenlang het benodigde zorgvastgoed kopen, of huren. Door het gradueel vervangen van de vergoeding van kapitaallasten op basis van nacalculatie door de Normatieve Huisvesting Component (hierna: NHC) worden er risico’s met […]