Rendement zorg stijgt ten koste van
personeel

Gezondheidszorg 2018

Barometer Nederlandse

De winst van Nederlandse zorgaanbieders steeg in 2017 van 1,0% naar 1,8%. Werknemers aantrekken en behouden is de grootste uitdaging. Het personeelsverloop (13,3%) en verzuim (5,7%) stijgen naar alarmerende hoogte.

Een credit rating – een objectieve score voor financiële gezondheid – biedt de Nederlandse gezondheidszorg kansen om ambities te financieren. De gemiddelde rating van de gehele sector blijft, volgens onze eigen methodiek, met bbb+ score stabiel. UMC’s doen het met een rating van aaa het beste en de noordelijke provincies scoren met een rating van a- het hoogst

De totale financiering van de Nederlandse zorgsector bedraagt € 18,1 miljard. BNG is met een marktaandeel van 32% de grootste financier van de sector.

Ratings

Met een gemiddelde kwalificatie bbb+ kent de Nederlandse zorgsector een rating die interessant genoeg is voor investeerders om in te stappen. Of ze dat in de praktijk ook daadwerkelijk zullen doen, is afhankelijk van de beoordeling van de individuele instelling.

Zorgsector scoort ‘veilige’ rating

Rating zorgsector blijft stabiel op bbb+ maar vertoont licht stijgende lijn

De noordelijke provincies (Friesland, Groningen, Drenthe) en Flevoland halen mede door de goede concurrentiepositie de hoogste rating (a-).

UMC’s scoren met aaa het beste, op de voet gevolgd door RIBW’s met aa-

Ratings variëren van b tot aaa. Gemiddelde rating is bbb+

Rendement

Na jaren van daling vertoont het rendement in 2017 weer een stijgende lijn, naar 1,8%. Hoewel de terugval van het rendement naar 1% in 2016 een duidelijke aanwijsbare oorzaak had (nabetaling van onregelmatigheidstoeslag) is de herstelbeweging in 2017 groter dan het drukkende effect van die nabetaling. Tegelijkertijd is het zorgwekkend om te zien dat de sector worstelt met het aantrekken en behouden van de juiste werknemers.

Rendement neemt toe bij penibel personeelsplaatje

Rendement vertoont voor het eerst sinds jaren weer een stijgende lijn

Het stijgende resultaat komt onder andere door boekwinsten uit verkoop van vastgoed, lagere afwaarderingen en meevallers bij afrekeningen met zorgverzekeraars.

Solvabiliteit voor het eerst boven de 30%

Solvabiliteit van de sector als geheel voldoet met 30,9% ruimschoots aan de normen die banken stellen.

Verzuim vertoont sinds 2014 stijgende lijn tot 5,7% in 2017

Stijging werkdruk zorgt voor hoger verzuim.

Personeelsverloop met 13,3% op hoogste niveau van laatste vijf jaren

Stijging werkdruk zorgt voor toename van het personeelsverloop.

Financiering

BNG is met afstand marktleider in langlopende schulden zorgsector

BNG grootste financier van de zorgsector

De totale langlopende schuld in de Nederlandse zorgsector bedraagt € 18,1 mld.

69% van de langlopende schulden is verstrekt aan instellingen met een investment grade rating

Een positieve beoordeling van de financiële kwaliteit en terugbetalingscapaciteit van de zorginstellingen.

Aanbevelingen

  • Nu de financiën weer op orde zijn, is het van belang om extra te investeren in personeel en digitale oplossingen. Dit is noodzakelijk om de zorg en de financiën ook in de toekomst op orde te houden.

  • Grootste risico’s voor de toekomst zijn een toenemend verzuim en verloop. Verlaag werkdruk, vergroot plezier en aantrekkelijkheid om verzuim en verloop te beheersen. De overheid is mede aan zet om hiervoor de middelen beschikbaar te stellen zoals nu wordt gedaan voor de ouderenzorg.

  • Vergroot aandacht voor talentmanagement om goed personeel te behouden.

  • Een groot deel van de rendementen komt nog steeds uit zorgvastgoed. Vergroot de aandacht voor de zorgexploitatie nu de vastgoedexploitatie onder druk komt te staan door het vervallen van de normatieve huisvestingscomponent.

  • Kies voor samenwerking in de regio. Verdeel zorgaanbod: dichtbij huis als het kan, ver weg als het moet.

Benchmark op maat

Hoe scoort uw zorginstelling ten opzichte van andere instellingen?

Wilt u een specifiek rapport waarin we uw instelling benchmarken ten opzichte van andere instellingen in uw subsector, geef dan via deze link uw gegevens én de manier van vergelijken (bijvoorbeeld per subsector, omzetklasse, provincie) door. Wij maken voor u een benchmarkrapport dat wij persoonlijk met u bespreken.

Contact

Rob Leensen

Partner
+31 6 2908 3435

Ralph Poulssen

Associate partner
+31 6 5544 3300

Edwin Weststrate

Senior manager
+31 6 2908 4281