Artikelen door EYMontesquieu

De CoCo-obligatie: Meer risico en minder rendement?

De CoCo-obligatie: Meer risico en minder rendement? Historisch lage rentestanden en centrale banken die wereldwijd aankondigen de rente voor de komende jaren laag te houden, zorgen bij menig belegger voor hoofdbrekens. Beleggers gaan op zoek naar alternatieven welke meer rente genereren. De markt van hybride leningen biedt hier kansen, maar pas op voor de valkuilen. […]

Zorgdatabase: financiële benchmark in Cure en Care

Zorgdatabase: financiële benchmark in Cure en Care. In een zorglandschap waar men als gevolg van overheidsmaatregelen soms door de bomen het bos niet meer ziet, is het verkrijgen van financiering moeilijker dan ooit. Banken zijn door de toegenomen onzekerheid terughoudend met het verstrekken van leningen, terwijl alternatieve financiers zich vooralsnog niet in ruime getale lijken […]

Risicobeheer onder nieuwe FTK

RISICOBEHEER ONDER NIEUWE FTK – MINDER DERIVATEN NODIG Wat betekent het nieuwe FTK voor het risicobeheer? De details moeten nog worden uitgewerkt, maar de grote lijnen tekenen zich af: “De waan van de dag gaat er wat uit.” De details zijn nog niet bekend, het wetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad van State. Dus […]

Beheersing liquiditeitsrisico door pensioenfondsen in periode van stress

Beheersing liquiditeitsrisico door pensioenfondsen in periode van stress Eén van de toezichtthema’s van DNB voor 2014 betreft de beheersing van liquiditeitsrisico in periode van stress. Na al in 2012 een dergelijk onderzoek te hebben uitgevoerd bij een aantal pensioenfondsen, focust DNB nu op individueel niveau op de vragen of liquiditeitsrisico structureel aanwezig is in de […]

Maatschappelijk vastgoed: binnen- of buitenshuis?

In de semipublieke sector vindt een verschuiving plaats waarbij steeds meer gekozen wordt om het vastgoed onder te brengen in een aparte juridische entiteit. In de praktijk blijkt dat deze organisaties hier vaak goede redenen toe hebben, maar dat de realisatie ervan meer voeten in de aarde heeft dan op voorhand was verwacht.  In deze […]

De Limburgse dealmakers van Montesquieu

De Limburgse dealmakers van Montesquieu Grote financiële deals worden niet in Limburg gesloten, maar aan de Amsterdamse Zuidas of in de Londense city, wil de beeldvorming. Een opvatting die dringend nuancering behoeft. Aan de rand van Maastricht zetelt een nog relatief jonge onderneming, die in tien jaar tijd voor zakelijke klanten in en buiten Limburg […]

Montesquieu gespot in Filosofie Magazine

Montesquieu gespot in Filosofie Magazine Filosofie Magazine gaat maandelijks op zoek naar plekken met de naam van een filosoof. In de mei uitgave vertelt Angelique Paulissen, medeoprichter van Montesquieu, over het ontstaan van de bedrijfsnaam. ‘Montesquieus ideeën passen bij ons bedrijf’, aldus Angelique. Lees het artikel

EIB verstrekt Europese leningen in Nederland, een interview met het azM

EIB verstrekt Europese leningen in Nederland. Eind 2013 heeft het academisch ziekenhuis Maastricht in samenwerking met Montesquieu een financiering van EUR 60 miljoen verkregen van de Europese Investeringsbank (hierna: de EIB). Is deze transactie mogelijk een bevestiging van de gegroeide focus van de EIB op kredietverlening binnen Nederland? In deze publicatie gaan we eerst in […]

De nieuwe RJ 290 richtlijn financiële derivaten (2013.15)

De aandacht voor derivaten is de afgelopen twee jaar enorm toegenomen. Voorbeelden van verkeerd gebruik van derivaten maken dat de wet– en regelgeving, met name in de publieke sector, strikter wordt vastgesteld. Zo zijn de regels omtrent derivatengebruik voor woningcorporaties reeds aan-gescherpt en is ook voor de zorg– en onderwijsinstellingen  een wetsvoorstel in de maak. […]