Artikelen door EYMontesquieu

Waardering derivaten onder IFRS 13

Waardering derivaten onder IFRS 13 Hoe dient de reële waarde voortaan bepaald te worden? Wat is de mogelijke impact op hedge accounting? IFRS is verplicht voor ondernemingen met in Europa beursgenoteerde aandelen. Er is geen verschil met de IAS standaarden, alleen in benaming. IFRS 13 is een ‘nieuwe’ standaard, vanaf 1 januari 2013 van kracht,  […]

Risicomanagement richt zich ook op kansen

Risicomanagement richt zich ook op kansen Risicomanagement heeft door de financiële crisis een hoge vlucht genomen en is of wordt in de verschillende sectoren geïmplementeerd. Het zijn dus niet alleen de banken die worden geconfronteerd met nieuwe regelgeving, maar ook de beheerders van geld van derden en van maatschappelijk kapitaal. De regelgeving richt zich voornamelijk […]

Donatie Montesquieu voor Daelzicht Hartenwensen

Montesquieu heeft begin december een cheque van 1.500 euro overhandigd aan Daelzicht Hartenwensen. Aanleiding was een klanttevredenheidsonderzoek dat Montesquieu onlangs uitvoerde. In november konden relaties hun mening geven over de dienstverlening door middel van een online enquête. Voor elke ingevulde enquête doneerde Montesquieu een bedrag van 10 euro aan Daelzicht Hartewensen.  76 personen namen hieraan […]

De UFR is dood

De UFR is dood! Lang leve de UFR? De meeste risk managers, vermogensbeheerders en consultants waren het al langer met elkaar eens. De door de Commissie UFR voorgestelde methodiek om de rekenrente vast te stellen is een stuk complexer dan de huidige UFR methodiek, die door DNB sinds september 2012 wordt gehanteerd. Het inschatten van […]

ECB gaat notulen publiceren: koersschommelingen op komst

ECB gaat notulen publiceren: koersschommelingen op komst! Qua transparantie komt de Europese Centrale Bank in vergelijking met de bijvoorbeeld de Bank of England en de Federal Reserve er niet goed vanaf. De ECB heeft echter verbetering beloofd. De verhuizing van de ECB naar het nieuwe kantoor in Frankfurt-Oost, lijkt meteen te worden aangegrepen om de […]

Pas op, negatieve rente!

Door de recente ontwikkelingen op de geldmarkt is de verwachting dat het 1-maands Euribor tarief in 2016 een groot deel van het jaar negatief is. Voor partijen die leningen met variabele rente hebben waarvan het renterisico met swaps is gehedged kan dit nadelige gevolgen hebben. Afhankelijk van de financieringsovereenkomst kan het namelijk zijn dat bij […]

Professioneel Riskmanagement bij Woningcorporaties Bittere Noodzaak!

Professioneel Riskmanagement bij Woningcorporaties Bittere Noodzaak! Het nieuwe risicobeoordelingsmodel van het WSW als opmaat voor een verdere professionalisering van het riskmanagement De kredietcrisis heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, en vermogensbeheerders door hun toezichthouders (DNB, AFM) strenger worden gereguleerd. Zij zullen zich meer richten op de belangen van hun klanten, […]

Huisvesting in de Care sector: Huur of Koop?

Huisvesting in de Care sector: Huur of Koop? Op het gebied van huisvesting is de traditionele keuze voor zorginstellingen in de Care sector al jarenlang het benodigde zorgvastgoed kopen, of huren. Door het gradueel vervangen van de vergoeding van kapitaallasten op basis van nacalculatie door de Normatieve Huisvesting Component (hierna: NHC) worden er risico’s met […]

Nieuw FTK – Overzicht van wijzigingen en impact op beleggings- en risicobeleidNieuw FTK – Overzicht van wijzigingen en impact op beleggings- en risicobeleid

Nieuw Financieel ToetsingsKader Overzicht van wijzigingen en de impact op beleggings- en risicobeleid Staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 juni 2014, net voor het zomerreces, het wetsvoorstel nieuw FTK (hierna nFTK) naar de Tweede Kamer gestuurd. De ministerraad heeft na het positief advies van de Raad van State toestemming gegeven om […]