Artikelen door EYMontesquieu

Kredietkraan voor vastgoed dit jaar verder open

De financieringsmarkt voor commercieel vastgoed zal dit jaar nog verder verbeteren. Er valt duidelijk weer wat te shoppen. Terug van weggeweest: de financieringstender. Dat stelt Wim Welters. Hij is als senior adviseur bij Montesquieu gespecialiseerd in commercieel vastgoedfinancieringen. Jaarlijks geven specialisten van dit landelijk opererende advieskantoor op het gebied van Finance en Risk Management exclusief […]

Erasmus MC sluit unieke financieringstransactie in de Europese kapitaalmarkt

Het Erasmus MC te Rotterdam plaatst – onder begeleiding door Montesquieu – als eerste ziekenhuis in Nederland rechtstreeks een obligatie bij een buitenlandse, institutionele belegger. Het Erasmus MC is als eerste ziekenhuis in Nederland erin geslaagd om rechtstreeks een obligatie te plaatsen bij een buitenlandse, institutionele belegger en heeft daarmee tegen gunstige voorwaarden financiering kunnen […]

Beleidsinstrumentarium ter beheersing van het renterisico voor een woningcorporatie

Het renterisicobeleid als onderdeel van het financieringsbeleid is gericht op het waarborgen van de financiële continuïteit van de woningcorporatie. Dit betekent onder meer dat het beleid erop gericht zou moeten zijn om rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit te waarborgen. Een aantal woningcorporaties hanteert nog een beleid om het renterisico te beheersen dat gebaseerd is op duration […]

Prudent Person Regel

Nadere invulling van de Prudent Person Regel zorgt voor de noodzaak om het beleggingsbeleid te actualiseren. De toezichthouder besteedt de laatste tijd steeds meer aandacht aan het begrip Prudent Person Regel voor de inrichting van het beleggingsbeleid. Het doel van deze publicatie is om de lezer meer inzicht te geven van de impact van de […]

Tegenpartijrisico? We hebben toch een ISDA/CSA en dagelijks collateral!

Tegenpartijrisico? We hebben toch een ISDA/CSA en dagelijks collateral! Deutsche Bank heeft recent een lagere kredietrating van S&P gekregen. De rating van Deutsche Bank AG is verlaagd van A naar BBB+. De verwachting is dat nog meer banken in kredietrating worden verlaagd. Een lagere rating van de bank betekent een hoger risicoprofiel voor de tegenpartij. […]

Wijzigingen in RJ 290 met betrekking tot embedded derivaten: weet u waar u aan toe bent?

Wijzigingen in RJ 290 met betrekking tot embedded derivaten: weet u waar u aan toe bent? Op 19 december 2013 publiceerde de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ) nieuwe regels voor de verwerking van embedded derivaten. Met deze nieuwe regelgeving verplicht de RJ ondernemingen die onder Dutch GAAP rapporteren om onder bepaalde omstandigheden embedded derivaten af […]