Artikelen door EYMontesquieu

Erasmus MC sluit unieke financieringstransactie in de Europese kapitaalmarkt

Het Erasmus MC te Rotterdam plaatst – onder begeleiding door Montesquieu – als eerste ziekenhuis in Nederland rechtstreeks een obligatie bij een buitenlandse, institutionele belegger. Het Erasmus MC is als eerste ziekenhuis in Nederland erin geslaagd om rechtstreeks een obligatie te plaatsen bij een buitenlandse, institutionele belegger en heeft daarmee tegen gunstige voorwaarden financiering kunnen […]

Beleidsinstrumentarium ter beheersing van het renterisico voor een woningcorporatie

Het renterisicobeleid als onderdeel van het financieringsbeleid is gericht op het waarborgen van de financiële continuïteit van de woningcorporatie. Dit betekent onder meer dat het beleid erop gericht zou moeten zijn om rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit te waarborgen. Een aantal woningcorporaties hanteert nog een beleid om het renterisico te beheersen dat gebaseerd is op duration […]

Prudent Person Regel

Nadere invulling van de Prudent Person Regel zorgt voor de noodzaak om het beleggingsbeleid te actualiseren. De toezichthouder besteedt de laatste tijd steeds meer aandacht aan het begrip Prudent Person Regel voor de inrichting van het beleggingsbeleid. Het doel van deze publicatie is om de lezer meer inzicht te geven van de impact van de […]

Tegenpartijrisico? We hebben toch een ISDA/CSA en dagelijks collateral!

Tegenpartijrisico? We hebben toch een ISDA/CSA en dagelijks collateral! Deutsche Bank heeft recent een lagere kredietrating van S&P gekregen. De rating van Deutsche Bank AG is verlaagd van A naar BBB+. De verwachting is dat nog meer banken in kredietrating worden verlaagd. Een lagere rating van de bank betekent een hoger risicoprofiel voor de tegenpartij. […]

Wijzigingen in RJ 290 met betrekking tot embedded derivaten: weet u waar u aan toe bent?

Wijzigingen in RJ 290 met betrekking tot embedded derivaten: weet u waar u aan toe bent? Op 19 december 2013 publiceerde de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ) nieuwe regels voor de verwerking van embedded derivaten. Met deze nieuwe regelgeving verplicht de RJ ondernemingen die onder Dutch GAAP rapporteren om onder bepaalde omstandigheden embedded derivaten af […]

Huisvesting in het Primair- en Voortgezet Onderwijs – doordecentralisatie van onderwijsvastgoed

Huisvesting in het Primair- en Voortgezet Onderwijs – doordecentralisatie van onderwijsvastgoed ‘Goede schoolgebouwen zijn belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs.[…] Nederland telt ruim 10.000 schoolgebouwen voor basis, voortgezet en speciaal onderwijs. In 2012 gaven schoolbesturen en gemeenten ongeveer € 2,6 miljard uit om scholen te bouwen, te onderhouden, schoon te maken, te verwarmen en […]

Financieringsmarkt commercieel vastgoed flink verbeterd

‘Financieringsmarkt commercieel vastgoed flink verbeterd’ De financieringsmarkt is in 2014 duidelijk verbeterd. Alternatieve financieringsbronnen worden dit jaar bovendien steeds belangrijker voor de vastgoedsector. Kredietopslagen zullen nog iets verder dalen, terwijl de korte en lange rente laag blijven. Dat voorspelt de in risicomanagement gespecialiseerde financieel adviseur Joep Munten in zijn jaarlijkse vooruitblik in Vastgoedmarkt.