Artikelen door EY Montesquieu

De toegevoegde waarde van crowdfunding voor zorginstellingen

Kan de kwalitatieve zorg die momenteel door uw zorginstelling wordt geleverd, ook nog in de toekomst worden geleverd? Dit kan een vraag zijn die u, als zorginstelling, bezighoudt. Momenteel zijn er tal van ontwikkelingen die het antwoord op deze vraag kunnen beïnvloeden. Deze ontwikkelingen brengen onzekerheden met zich mee, waarop u als zorginstelling dient te […]

De gemeente als bank – Herstructurering en uitwinning

Dit is het laatste artikel in een reeks van zeven die ingaan op het proces dat een gemeente dient te volgen bij het verstrekken van financieringssteun. In dit artikel worden de aspecten besproken waarmee een gemeente te maken krijgt indien het gesteunde project in financiële moeilijkheden komt: het herstructureren van het project en/of het uitwinnen […]

De gemeente als bank – Documentatie

Dit is het vijfde artikel in een reeks van zeven die ingaan op het proces dat een gemeente dient te volgen bij het verstrekken van financieringssteun. In dit artikel wordt ingegaan op de documentatie die dient te worden opgesteld om de gemaakte afspraken met betrekking tot het verstrekken van een financiering of een garantie vast […]

De gemeente als bank?

Inleiding Het realiseren van haar maatschappelijke ambities heeft voor een gemeente de hoogste prioriteit: een aantrekkelijke omgeving creëren voor haar inwoners die daar in gezondheid en naar tevredenheid kunnen wonen, werken en recreëren. Om die maatschappelijke ambities daadwerkelijk te realiseren worden plannen ontwikkeld, samenwerkingsverbanden aangegaan en projecten opgestart. Uiteraard mag dat geld kosten, alleen is […]

EY kondigt intentie tot overname van Montesquieu aan

Rotterdam, 22 februari 2016 – EY Nederland kondigt vandaag de intentie tot overname aan van Montesquieu, een toonaangevend adviesbureau op het gebied van financieringsvraagstukken en risicomanagement. Met deze geplande overname geeft EY verder uiting aan de ambitie om marktleider te worden in debt advisory, risk management en treasury in Nederland en België. Bij Montesquieu werken […]

Financieringsmarkt commercieel vastgoed flink verbeterd

‘Financieringsmarkt commercieel vastgoed flink verbeterd’ De financieringsmarkt is in 2014 duidelijk verbeterd. Alternatieve financieringsbronnen worden dit jaar bovendien steeds belangrijker voor de vastgoedsector. Kredietopslagen zullen nog iets verder dalen, terwijl de korte en lange rente laag blijven. Dat voorspelt de in risicomanagement gespecialiseerde financieel adviseur Joep Munten in zijn jaarlijkse vooruitblik in Vastgoedmarkt.

Risicomanagement richt zich ook op kansen

Risicomanagement richt zich ook op kansen Risicomanagement heeft door de financiële crisis een hoge vlucht genomen en is of wordt in de verschillende sectoren geïmplementeerd. Het zijn dus niet alleen de banken die worden geconfronteerd met nieuwe regelgeving, maar ook de beheerders van geld van derden en van maatschappelijk kapitaal. De regelgeving richt zich voornamelijk […]

Pas op, negatieve rente!

Door de recente ontwikkelingen op de geldmarkt is de verwachting dat het 1-maands Euribor tarief in 2016 een groot deel van het jaar negatief is. Voor partijen die leningen met variabele rente hebben waarvan het renterisico met swaps is gehedged kan dit nadelige gevolgen hebben. Afhankelijk van de financieringsovereenkomst kan het namelijk zijn dat bij […]

Huisvesting in de Care sector: Huur of Koop?

Huisvesting in de Care sector: Huur of Koop? Op het gebied van huisvesting is de traditionele keuze voor zorginstellingen in de Care sector al jarenlang het benodigde zorgvastgoed kopen, of huren. Door het gradueel vervangen van de vergoeding van kapitaallasten op basis van nacalculatie door de Normatieve Huisvesting Component (hierna: NHC) worden er risico’s met […]